Dode zee geschriften


Dit is een inleidende cursus over de beginselen voor de uitleg van de Schrift . Het toont het belang van hermeneutische principes aan, en verkent de kwalificaties , gereedschappen en de doelstellingen van een Bijbelse vertolker . Dit wordt gevolgd door een historisch overzicht van de hermeneutiek van de vroege Joodse vertolkers tot het heden . Het volgende deel van de cursus gaat in op de algemene en specifieke principes die van toepassing zijn op de interpretatie van de Bijbel, daarna een deel over de regels die gelden voor de verschillende genres en tenslotte een deel over de concrete toepassing van de genoemde principes . Door het maken van oefeningen ontwikkelen studenten hun vaardigheden om deze principes in praktijk te brengen.