Preken is een van die zaken die bijbelse en theologische studies combineren en een praktische toepassing vinden in het doel van de bediening – de evangelisatie onder de verlorenen. Juist door de prediking worden mannen, vrouwen en kinderen bij Christus gebracht en opgebouwd in Zijn Woord. Preken moet daarom altijd in het middelpunt van onze pastorale belangstelling staan. In deze cursus zul je eerst leren wat de plaats en het doel van preken is in de gemeente of kerk.