De sleutel tot het begrijpen van het Oude Testament (OT) is de Pentateuch. De rest van de geschiedenis van Israël, de prediking van de profeten, maar ook de meditaties in de poëtische literatuur zijn allemaal gebaseerd op het Verbond van de Sinai tussen God en Israël, zoals beschreven in Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Genesis is het fundament voor alle momenten waarop God zich openbaart in de Schriften. Onze relatie tot het verbond van Sinai, met de wetten van Mozes, is een van de meest belangrijke en uitdagende zaken van de Bijbel.