Wat is de zin van het leven?

 Waarom lijden goede mensen en gaat het slechte mensen voor de wind? 

Hoe maken we het beste van het leven? Hoe overleven we het leven?

Het leven stelt ons voor weerbarstige vragen en meer dan welk ander Bijbelboek ook stellen de dichterlijke boeken deze vragen aan de orde. Het was de schrijvers van de wijsheidsboeken om meer te doen dan het herinneren aan historische gebeurtenissen of het opnoemen van religieuze instellingen. Ze stelden het leven zelf aan de orde - met al zijn onzekerheden en tegenstrijdigheden. Deze studie gaat over hun zoektocht naar antwoorden, naar betekenis en naar God Zelf in een wereld die er soms weinig toe lijkt te doen in het licht van Zijn soevereiniteit.