Israël is de bakermat van de grootste Godsdiensten in de wereld. Er heerst veel verwarring rond de ontstaan van het Christelijke geloof en zijn joodse wortels. 

In de Bijbellaat het beeld van Ruth zien hoe onze relatie met Israël eruit zou moeten zien. God verbiedt dat de gemeente de weg van Orpa gaat, die zich van Naomi (Israel) afwendde. Net als Ruth moeten we ons vasthouden aan Naomi (Israelen onze bijbelsewortels), anders zullen we vele geestelijke zegeningen verspelen in ons leven of in dat van de gemeente wereldwijd.

Als u dit boek leest en bestudeert, weet dan dat vele anderen wereldwijd ook hun bijbelse fundamenten opnieuw aan het ontdekken en aan het claimen zijn. Een van de grootste bewegingen van de Heilige Geest in de gemeente nu is een voorbereiding op het herstel van alle dingen, een voorbereiding op herstel van een bijbels begrip van de fundamenten van ons geloof.