Een analyse van de bediening van de voorganger op drie terreinen: voorbereiding, verantwoordelijkheden en relaties. Het gedeelte over voorbereiding richt zich op de bekwaamheid, het geestelijk leven en het persoonlijk leven van een leider. In het gedeelte over verantwoordelijkheden gaat het om prediking en onderwijs, aanbidding, pastorale zorg, leiding geven, training, het formeren van cel-groepen en speciale diensten. Het laatste deel onderzoekt de relaties van de voorganger met de andere leiders, de staf, werk en roeping. Dit is een fundamentele studie, die een levenslange basis legt voor leiderschap in gemeenten.