Een studie van Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium met een praktische benadering die voorziet in materiaal voor prediking en onderwijs. De Pentateuch vormt een fundament waarop het nieuwtestamentische verbond is gebaseerd.  Het is een essentiële studie voor iedereen die ernaar verlangt de complete Bijbel meer te begrijpen.