Gebed en Opwekking

Door de eeuwen heen waren er op heel veel plaatsen in de wereld opwekkingen. We gaan de relatie tussen gebed en opwekking onderzoeken. Door het bestudering van de geschiedenis kan een verlangen bij ons ontstaan om meer en intens te gaan bidden ven en te vragen naar Gods aanwezigheid in en onder ons. Heel veel informatie over opwekkingen in het verleden en de ervaringen van mensen bij de bijzondere aanwezigheid van God tijdens opwekkingen.

Voor deze Cursus heb je het boek van Rika ten Voorde "Opwekking en Gebed"  Groen Heerenveen nodig.