Jesaja Rol.jpgJesaja Rol.jpg

Het Oude Testament is het meest bekende  religieuze document - meer geaccepteerd dan alle andere religieuze jesaja_rolgeschriften samen. Joden, Moslims en Christenen vinden daar allemaal hun begin. Het Oude Testament was een verbond of overeenkomst tussen God en de kinderen van Abraham, de Joden, en omvat 75 procent van de hele Bijbel. Omdat God niet veranderd is sinds oudtestamentische dagen, moeten we het Oude Testament bestuderen om Hem beter te begrijpen.