Een moderne schrijver zei eens tegen een aantal vrienden: ´Ik probeer mijn hele leven al om God in te halen , maar het is me nooit helemaal gelukt.’(Burgess 1988, 89). Deze schrijver lijkt hierin op veel mensen die geloven in God, maar tegelijkertijd worstelen met de vraag wie Hij is en hoe Hij kan worden omschreven. Dat verlangen, om God te kennen en te begrijpen, is de basis van de theologie. Theologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de kennis over God en Zijn bemoeienis met de wereld die Hij schiep. Deze cursus is een introductie in de theologie, waarbij we de Bijbel gebruiken om je te bekend te maken met de kennis over God. Een belangrijk onderwerp dat nauw verband houdt met de theologie is geloofsleer (dogmatiek). Christelijke geloofsleer bestaat uit die onderwijzingen over God en Zijn wereld waarvan we weten dat ze waar zijn. In deze cursus voegen we de studie van de theologie samen met een aantal essentiële onderdelen van de christelijke geloofsleer.