Romeinen

De invloed op het christendom door de brief van de Romeinen is niet gering. Dit is Paulus ‘magnum opus’ zegt J. Sidlow Baxter, ‘het meest belangrijke boek in de Bijbel. Meer dan enig ander boek in de Bijbel heeft het de koers van de christelijke gedachtegang beïnvloed (The Living Insights Study Bible 1996, 1189). Een magnum opus is een term uit de literatuur om te duiden wat het grootste werk van een schrijver is.