Ben jij actief als gemeentewerker of gemeenteleider?

Verlang je ernaar om toegerust te worden voor het bedieningswerk in jouw (kerkelijke) gemeente?

Heb je het te druk voor een fulltime theologische opleiding of Bijbelschool, maar wil je wel graag investeren in theologische scholing?

Dan hebben we goed nieuws voor jou.  In Church Academy biedt een uitgekiend onderwijsconcept aan, waarbij je (voornamelijk) online Bijbels onderwijs volgt. Zo kun je studeren op het moment dat dit jou het beste uitkomt. Dat scheelt kostbare tijd en een veel geregel. Naast het online-onderwijs zijn er maandelijkse ontmoetingen met je klas en de docent om de lesstof van de cursussen te verdiepen, vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Op deze lesdagen worden er ook extra oriëntatievakken aangeboden over actuele en praktische onderwerpen, zoals: aanbidding, preken en pastoraat.

Onderwijs en Training cruciaal
Jezus besteedde het merendeel van Zijn bediening aan 12 mannen die trainde als leiders en gaf hen onderwijs. Leiderschap en onderwijs zijn cruciaal voor een bloeiende gemeente. Gemeentewerkers en gemeenteleiding moeten degelijk worden toegerust om hun taak op Bijbelse basis te kunnen uitvoeren. De VPE In Church Academy voorziet in deze opleiding en training. Het eerste jaar is gericht op gemeentewerkers en leidt op voor het VPE-
Certificaat. Het tweede aansluitende jaar is gericht op gemeenteleiders en leidt op voor de VPE-Licentie.

SNEEK OPENDAG 18 JUNI 2023

EGS DE HEMKERK, Smidsstraat 8, Sneek19:30  uur .


Ons bezoekadres en contactgegevens zijn:
In Church Academy
Olieakkerstraat 67 
6666 DV Heteren
Tel: 0626094836 (dinsdag-vrijdag van 9.30-17.00) 

of mail naar info@vpeopleidingen.nl


Last modified: Thursday, 15 June 2023, 11:59 AM